epigra / tr-geozones by jnbn

Türkiye İl İlçe Semt Muhit Mahalle ve Posta Kodları Laravel Paketi. Adds Turkish Geographical Zones Support to your project including Cities, Districts and Countries in Turkish
10,573
82
6
Package Data
Maintainer Username: jnbn
Maintainer Contact: ugur.aydogdu@epigra.com (Uğur Aydoğdu)
Package Create Date: 2016-07-20
Package Last Update: 2023-12-07
Home Page:
Language: PHP
License: proprietary
Last Refreshed: 2024-05-15 15:17:22
Package Statistics
Total Downloads: 10,573
Monthly Downloads: 190
Daily Downloads: 9
Total Stars: 82
Total Watchers: 6
Total Forks: 19
Total Open Issues: 0

Ülkeler ve Türkiye İl İlçe Semt Mahalle ve Posta Kodu Veritabanı (Laravel)

Yükleme

composer require epigra/trgeozones demeniz veya

composer.json dosyamızı içerisinde

"require": {
    "epigra/trgeozones":"dev-master"
},

olacak şekilde güncellemeniz yeterlidir...

Sonrasında config/app.php dosyası içerisindeki providers arrayine

Epigra\TrGeoZones\Providers\TrGeoZonesServiceProvider::class,

ekliyoruz.

###Migration Paket ile birlikte gelen artisan komutu ile tabloları oluşturmak için gereken migration ları oluşturmak için:

php artisan geozones:migrate

dedikten sonra

php artisan migrate

diyerek tabloları oluşturabilirsiniz.

###District Özel Kullanım Tablo üzerinde çok fazla veri olduğu için semt,mahalle ve posta kodu sütunlarını kullanmaya ihtiyacınız yoksa Epigra\TrGeoZones\Models\CityDistrict modelini ve paket içeriğinde bulunan seeder'ı extend ederek gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Seeder içerisindeki veriler birlikte çalıştığı modelin fillable property sine göre otomatik olarak filtrelenmektedir.

P.S Config veya Alias üzerinden tanımlamalar yapılarak sistemin esnek class yapısı ile çalışması to-do'lar arasında ;)

###Seeder Sisteminizdeki DatabaseSeeder içerisinde yer alan run() methodu içerisine

$this->call(Epigra\TrGeoZones\Database\Seeds\TRGeoZonesDatabaseSeeder::class);

satırını ekleyerek tüm seederları çalıştırabilir veya ayrı ayrı çalıştırmak isterseniz

$this->call(Epigra\TrGeoZones\Database\Seeds\CountrySeeder::class);
$this->call(Epigra\TrGeoZones\Database\Seeds\CitySeeder::class);
$this->call(Epigra\TrGeoZones\Database\Seeds\CityDistrictsSeeder::class);

şeklinde ekleyebilirsiniz.

####Alternatif Seeder

php artisan db:seed --class="Epigra\TrGeoZones\Database\Seeds\TRGeoZonesDatabaseSeeder"

komutunu da kullanabilirsiniz.

Veriler http://postakodu.ptt.gov.tr/ adresinde yayınlanan veriler doğrultusunda 29.04.2016 itibarıyla günceldir.